Zámek Pacov

regionální kulturní
a společenské centrum

Zámek Pacov – původně hrad založený ve 13. století, v 16. století za Robmhápů ze Suché přestavěn na zámek. V současné době zde sídlí Informační centrum, Městský úřad Pacov, Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově a Městská knihovna Pacov. Zámek Pacov a zámecká zahrada je zároveň místem konání mnoha kulturních a společenský událostí.

Zámek Pacov
Zámek Pacov
Zámek Pacov
Zámek Pacov
Zámek Pacov
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
previous arrow
next arrow
Informační centrum

Informační centrum

Informační centrum naleznete v přízemí jižního křídla pacovského zámku. Kromě informačního servisu nabízí mnoho dalších služeb.

Městský úřad Pacov

Městský úřad Pacov

Městský úřad Pacov zajišťuje výkon státní správy pro obec s rozšířenou působností (ORP) Pacov. Naleznete jej v severním křídle zámku.

Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově

Městské muzeum
Antonína Sovy v Pacově

Městské muzeum s více než stoletou tradicí nabízí prohlídku stálých i krátkodobých expozic.

Městská knihovna

Městská knihovna

Čtenářům jsou k dispozici knihy, periodika, zvukové knihy, mohou využít 12 počítačů, tiskárnu s kopírkou a WIFI připojení k internetu.

Plán areálu

Plán areálu

Stavební vývoj po roce 1989

V roce 1992 opustila armáda objekt zámku. Po jejím odchodu se stal zámek městským brownfieldem (Brownfields je urbanistický termín označující opuštěné či nevyužívané území, které je oproti zeleným plochám postiženo vlivem předchozího využívání (ekologická a jiná rizika, a které vyžaduje zvláštní péči při jeho regeneraci).

Logotyp

Podoba značky Zámek Pacov tvoří nápis a vpravo umístěný grafický symbol. Inspiračním zdrojem pro nás byla vlastní barokní stavba a její současná moderní rekonstrukce. Doplňkový symbol vychází z architektonického tvarosloví nástropních kartuší.