Zámek Pacov – logotyp

Podoba značky Zámek Pacov tvoří nápis a vpravo umístěný grafický symbol. Inspiračním zdrojem pro nás byla vlastní barokní stavba a její současná moderní rekonstrukce. Doplňkový symbol vychází z architektonického tvarosloví nástropních kartuší.

Trojúhelníkový tvar graficky stylizované kartuše je nezaměnitelným prvkem, se kterým se dále pracuje v orientačním systému zámku. Pro orientační systém zámku a budoucí aplikaci v tiskovinách lze plnohodnotně využít i obrysovou podobu symbolu.

Řešení nápisu Zámek Pacov rezonuje s původní architekturou a její konečnou rekonstruovanou podobou. Spojení moderního patkového písma a výrazného groteskového typu vytváří potřebný kontrast s příjemným napětím. Obě zvolená písma velmi dobře fungují v navrženém orientačním systému, v doplňkových textech a lze je využít pro výstavní grafiku vznikajících expozic.

Logotyp navrhlo a vytvořilo Studio Najbrt, které je i autorem informačního systému zámku.

KE STAŽENÍ: