Zámek Pacov – regionální kulturní a společenské centrum

Popis projektu:

Zámek Pacov je od roku 1958 zapsán ve státním seznamu jako nemovitá kulturní památka pod číslem 16898/3–3186. Posledním uživatelem objektu byla armáda, která ho opustila v roce 1992. Stavební práce v objektu byly zahájeny na konci 90. let. Postupně bylo zpracováno několik projektových dokumentací, přičemž každá řešila úpravy dílčí části objektu. V jižním křídle a v jižní části západního křídla (v 1.NP a ve 2.NP) byly provedeny částečné úpravy pro městskou knihovnu (projekt z roku 1998). Práce však byly pozastaveny pro nedostatek finančních prostředků. Ve východní části jižního křídla jsou v 1.NP situovány klubovny pro zájmovou činnost (projekt z roku 2001). V severním křídle jsou nové kanceláře Městského úřadu Pacov (projekt z roku 2002).

V období 2009–2011 došlo ke stavebním úpravám jižního a západního křídla. Architektonické řešení a začlenění stavby do území se nezměnilo. Jednalo se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, které se v převážné většině týkaly vnitřních částí objektu bez zásadních změn dispozice. Tato akce byla rozdělena na 3 stavební objekty:

Budova zámku:
Bourací práce se týkaly pouze odstranění nepůvodních nenosných příček. Nové příčky vznikly pouze na nových sociálních zařízeních. Fasáda objektu byla provedena shodně s částí severního křídla. V ploše fasády byly prováděny pouze lokální opravy omítek, ve spodních partiích byla použita sanační omítka. Část oken byla zachována původní – byla provedena jejich repase a část oken musela být v důsledku velkého poškození nahrazena replikami. Hlavní vstupní dveře do jižního křídla (z jižní strany) byly repasovány. Ostatní vstupní dveře v jižním i západním křídle jsou nové. Vnitřní dveře jsou dřevěné z přírodního dřeva. Stávající podlahy byly vybourány a byly provedeny nové – dřevěné, lité a z přírodního marmolea. Bylo provedeno zateplení posledního stropu. Teracové schody v západním a jižním křídle byly vybourány, původní klenba zůstala zachována. Na jejím rubu došlo k nabetonování nových schodišťových stupňů. Povrch schodů je litý na cementové bázi.

Obnova vstupu:
Vstupní zámeckého nádvoří a veřejné plochy bezprostředně navazující na areál zámku byly též upraveny. V plochách zeleně došlo k odstranění nepůvodních nevhodně vysázených dřevin a ponechané dřeviny byly ošetřeny zdravotním řezem. Dosazen byl buk, lípy, tis a trvalky. Plošně bylo provedeno ohumusování a osetí zelených ploch.

V zámeckém nádvoří byla odstraněna stávající cestní síť. Nové cesty byly provedeny nově včetně podkladních vrstev. Finální povrchová úprava je z kamenné dlažby se skrytým obrubníkem. Venkovní zpevněné plochy byly odstraněny a nahrazeny žulovými kostkami. Stávající novodobá silně poškozená kašna v centru nádvoří byla nahrazena novou kašnou z přírodního kamene ve stejném místě a v původním tvaru. Součástí úprav bylo též provedení závlahového systému.

Dopravní řešení
Stávající živičný povrch parkoviště před hlavní budovou zámku byl nahrazen novou dlažbou ze žulových kostek. Byly osazeny dva sorpční odlučovače ropných látek. Bylo instalováno nové venkovní osvětlení.

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec, IČ: 46679120


Popis vybavení:
Součástí projektu Zámek Pacov – regionální kulturní a společenské centrum byla i dodávka následujícího vybavení a zařízení:

Nábytek a vybavení jižního a západního křídla
Předmětem této akce byla dodávka kancelářského nábytku, sedacího a stolového nábytku, kuchyňských linek, sanitárního zařízení a ostatního vybavení (odpadkové koše, věšáky, kusové koberce atd.) pro regionální muzeum, knihovnu, víceúčelový společenský sál a vstupní prostor.

Zhotovitel:
Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadí 1098, 675 51, Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 00030520


Atypické zařízení interiéru jižního a západního křídla
Předmětem této akce byla dodávka a montáž atypického zařízení interiéru jižního a západního křídla zámku. Jednalo se např. o výpůjční pulty a policové regály do knihovny, výstavní panely, vitríny, podstavce a adjustační rámy pro muzeum, akustickou a pódiovou stěnu do víceúčelového sálu, recepci do vstupního prostoru a úložné prostory pro objekt zámku.

Zhotovitel:
STARKON Nová Říše, spol. s r.o., Bohuslavice 10, 588 65 Nová Říše, IČ: 63472724


Dodávka svítidel pro jižní a západní křídlo zámku
V rámci této akce bylo dodáno a osazeno osvětlení pro muzeum, knihovnu, víceúčelový společenský sál, vstupní prostor a venkovní prostor zámku.

Zhotovitel:
sdružení firem MICROCOMP Plus s.r.o., Myslíkova 14, 395 01 Pacov, IČ: 25152882 a ETNA spol. s r.o., Újezd 19/409, 110 00 Praha 1, IČ: 45309621


Dodávka výpočetní techniky, audio a video vybavení

Předmětem této akce byla dodávka a montáž vybavení pro ozvučení víceúčelového sálu, projekční a stínící techniky pro víceúčelový sál, prezentační techniky pro muzejní expozici, výpočetní a prezentační techniky pro recepci, výpočetní a projekční techniky pro knihovnu.

Zhotovitel:
SYScore s.r.o., Lidmaňka čp. 25, Lidmaň, 395 01 Pacov, IČ: 26082870


Poskytovatel dotace:
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Program dotace:
Regionální operační program Jihovýchod, oblast podpory 3.2, Rozvoj regionálních středisek

Celkové náklady vč. DPH: 58 758 161,- Kč
Vlastní zdroje vč. DPH: 17 808 423,- Kč
Dotace vč. DPH: 40 949 738,- Kč

Zahájení stavby: 27.01. 2009
Dokončení stavby: 28.02. 2012