Zámek Pacov – Obnova hospodářských budov

Hospodářské budovy

Popis stavby:

Předmětem této akce bylo provedení stavebních úprav hospodářských objektů v severovýchodní části areálu zámku v Pacově a provedení nové kamenné dlažby na severním nádvoří zámku. Část zrekonstruovaného objektu je v současné době využívána jako klubovny místních spolků a zájmových sdružení. Ve zbývající části jsou garáže a sklady.


V rámci stavebních úprav byly provedeny zejména následující práce:

 • bourací práce,
 • výstavba nových základů a zdiva ve východním křídle a nového zdiva v severním křídle,
 • oprava střech – pálená tašková krytina, bobrovky na řídké laťování, klempířské prvky z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem,
 • opatření pro snížení vlhkosti vně i uvnitř objektů,
 • oprava podlah a vodorovné hydroizolace,
 • oprava a výměna oken, dveří a vrat
 • oprava vnitřních omítek a fasády
 • provedení nového schodiště do půdních prostor,
 • zateplení půdy,
 • vybudování vstupního schodiště s rampou pro bezbariérový přístup,
 • odstranění stávajících silničních panelů na nádvoří a jejich náhrada žulovou dlažbou,
 • vybudování přístřešku na palivové dřevo.


Investor:
Město Pacov,náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Zhotovitel:
E+J CZECH, spol. s r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 25168576

Poskytovatel dotace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

Program dotace:
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

Celkové náklady vč. DPH: 10 265 399,- Kč
Vlastní zdroje vč. DPH: 2 265 399,- Kč
Dotace vč. DPH: 8 000 000,- Kč

Zahájení stavby: 15.9. 2009
Dokončení stavby: 31.5. 2010

Rekonstrukce hospodářských budovRekonstrukce hospodářských budov