Areál zámku Pacov – úpravy prostoru u hospodářských budov

Popis akce

Předmětem této akce byla úprava plochy veřejného prostoru, který se nachází mezi nově zrekonstruovaným horním nádvořím zámku a zámeckým parkem. Tato plocha byla ve velmi špatném technickém stavu a stávající povrchy (betonové panely, výlezy a výdechy bunkru, schodiště) byly zcela neadekvátní prostoru zámku jako kulturní památky.

V rámci této akce byly provedeny následující práce:

  • demontáž stávajících betonových panelů a betonových prvků, zakrytí otvorů,
  • výstavba nové komunikace (část byla zpevněna dlažbou ze žulových kostek a část byla zaštěrkovaná),
  • zatravnění plochy – v celé ploše (kromě komunikace) byla doplněna zemina a ornice a plocha byla oseta trávou a podél stávající ohradní zdi byla vysazena popínavá zeleň.


Investor:
Město Pacov, náměstí Svobody 320,
395 01 Pacov

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599

Poskytovatel dotace:
Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1,
prostřednictvím Via rustica o.s.,
náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov

Program dotace:
Program rozvoje venkova ČR v rámci osy IV. Leader

Celkové náklady vč. DPH: 867 037,- Kč
Vlastní zdroje vč. DPH: 472 037,- Kč
Dotace vč. DPH: 395 000,- Kč

Zahájení stavby: 1.6.2011
Dokončení stavby: 30.9.2011