Základní informace o knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Pacov je Město Pacov, knihovna je jeho organizační složkou.

Fakturační adresa:
Město Pacov,náměstí Svobody 320,395 01 Pacov

IČ:00248789, DIČ: CZ00248789


Městská knihovna Pacov je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 1786/2002.


Knihovna je členem:

  • SKAT – Sdružení uživatelů knihovního systému LANius
  • SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky


Statistické údaje za rok 2017
Stav knihovního fondu 45 329 knih
Registrovaní čtenáři: 1 116 (z toho dětí do 15 let 391)
Počet návštěvníků: 30 661
Výpůjčky 85 240
z toho:
naučná lit. dospělým čtenářům: 4 175
krásná lit. dospělým čtenářům: 23 626
naučná lit. dětem: 1 144
krásná lit. dětem: 8 230
periodika: 46 663
elektronické a zvukové dokumenty: 829
společenské hry: 573