Základní informace o knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Pacov je Město Pacov, knihovna je jeho organizační složkou.

Fakturační adresa:
Město Pacov,náměstí Svobody 320,395 01 Pacov

IČ:00248789, DIČ: CZ00248789


Městská knihovna Pacov je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 1786/2002.


Knihovna je členem:

  • SKAT – Sdružení uživatelů knihovního systému LANius
  • SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky


Statistické údaje za rok 2019
Stav knihovního fondu 46 963 knih
Registrovaní čtenáři: 961
Počet návštěvníků: 30 613
Výpůjčky 80 753
z toho:
naučná lit. dospělým čtenářům: 3 554
krásná lit. dospělým čtenářům: 23 505
naučná lit. dětem: 925
krásná lit. dětem: 6 613
periodika: 44 944
elektronické a zvukové dokumenty: 798
společenské hry: 412