Základní informace o knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Pacov je Město Pacov, knihovna je jeho organizační složkou.

Fakturační adresa:
Město Pacov,náměstí Svobody 320,395 01 Pacov

IČ:00248789, DIČ: CZ00248789


Městská knihovna Pacov je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem 1786/2002.


Knihovna je členem:

  • SKAT – Sdružení uživatelů knihovního systému LANius
  • SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky


Statistické údaje za rok 2018
Stav knihovního fondu 45 774 knih
Registrovaní čtenáři: 1 042(z toho dětí do 15 let 371)
Počet návštěvníků: 28 590
Výpůjčky 79 867
z toho:
naučná lit. dospělým čtenářům: 4 858
krásná lit. dospělým čtenářům: 22 824
naučná lit. dětem: 1 034
krásná lit. dětem: 7 494
periodika: 42 345
elektronické a zvukové dokumenty: 832
společenské hry: 480