Oddělení pro dospělé

  • půjčování beletrie, naučné literatury
  • půjčování novin a časopisů
  • prezenční půjčování regionální literatury
  • bibliograficko-informační služba
  • rezervace knih z fondu knihovny
  • MVS – meziknihovní výpůjční služba pro dokumenty,které knihovna nevlastní
  • internet pro veřejnost
  • kopírování
  • exkurze pro školy
  • knihovnicko-bibliografické lekce pro školy
Městská knihovna Pacov - oddělení pro dospěléMěstská knihovna Pacov - oddělení pro dospělé
Městská knihovna Pacov – oddělení pro dospělé