Oddělení pro děti

  • půjčování beletrie a naučné literatury
  • půjčování časopisů
  • rezervace knih
  • bibliograficko-informační služba
  • MVS – meziknihovní výpůjční služba pro dokumenty, které knihovna nevlastní on-line katalog knihovny
  • knihovnicko-bibliografické lekce pro mateřské a základní školy
  • exkurze, besedy a soutěže pro mateřské a základní školy
  • půjčování společenských her
Městská knihovna Pacov - oddělení pro dětiMěstská knihovna Pacov - oddělení pro děti
Městská knihovna Pacov – oddělení pro děti