Odkazy

Cestovní ruch


Informační centra


Informační centrum Pacov
Informační centrum Těchobuz
Informační centrum Pelhřimov
Informační centrum Humpolec
Informační centrum Kamenice nad Lipou
Informační centrum Chýnov
Informační centrum Tábor

Turistické portály


Kudy z nudy
Region Vysočina
Dědictví Vysočiny

Galerie a muzea


Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
Galerie Bernarda Bolzana Těchobuz
Muzeum strašidel v Pelhřimově
Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Humpolec
HLINÍKárium – recesistické muzeum v Humpolci
Muzeum Všemi smysly Kamenice nad Lipou
Husitské muzeum v Táboře
Galerie U Radnice Tábor

Dopravní informace


IDOS.cz
Dopravní informace Kraje Vysočina
Dopravní informace ČR
Mapy.cz

Ubytování


Turistická ubytovna Pacov
Turistická ubytovna KČT Pacov
Hotel Peppino
Ubytování Nad pecí
Ubytování Pacov
Ubytovna Bratřice
Turistická ubytovna Těchobuz
Rekreační areál Těchobuz
Sudkáč
Penzion Pacovka


Kulturní subjekty a spolková činnost


Festival Pacovský poledník, Dobromysl o.s.
Pakultura o.s.
Tikun Pacov, z.s.
Pěvecký sbor Slavík
Soubor lidových písní a tanců Trnávka
Folklórní soubor Stražišťan
Rodinné centrum Sovička
Klub českých turistů – odbor Pacov
Turistický oddíl mládeže
Myslivecké sdružení Hubert
Český svaz chovatelů ZO Pacov
Český rybářský svaz MO Pacov
Český svaz včelařů ZO Pacov
Český svaz ochránců přírody
Automotoklub Pacov v ÚAMK
Automotoklub Pacov v AČR
TJ Slavoj Pacov – oddíl volejbalu
TJ Slavoj Pacov – oddíl kopané
TJ Slavoj Pacov – oddíl atletiky
TJ Slavoj Pacov – oddíl tenisu


Občanská vybavenost


Město Pacov
Knihovna Pacov
Poliklinika Pacov
Pošta Pacov
Sbor dobrovolných hasičů Pacov
Římskokatolická farnost Pacov
Via rustica
Kraj Vysočina

Sociální služby


Farní charita
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pacov
Centrum denních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Pacov
Centrum sociálních služeb Lukavec
“Dům sociálních služeb Pacov”: www.dsddpacov.cz

Školství


Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči Pacov
Mateřská škola, Jatecká, Pacov
Základní škola Pacov
Základní umělecká škola Pacov
Gymnázium Pacov


Mikroregiony, okolní obce


Mikroregion Stražiště
Mikroregion Brána Vysočiny

Bratřice
Cetoraz

Kámen
Lukavec
Pošná
Salačova Lhota
Samšín
Těchobuz
Velká Chyška
Zhořec