Naučné stezky

Sovova naučná stezka

Délka stezky: 12 km
Časová náročnost: 2 – 5 hod.
Počet zastavení: 4
Náročnost trasy: střední
Zaměření: historie
GPS začátku: mapa


 1. Dějiny Pacova
 2. Život básníka Antonína Sovy
 3. Dějiny Bratřic
 4. Dějiny městysu Lukavce, básník Antonín Sova


Trasa začíná v Pacově a vede přes obec Bratřice a vrch Stražiště do Lukavce. Odtud pokračuje na Načeradec a Velký Blaník. Trasa vede po lesních a polních cestách, souběžně se zelenou turistickou značkou. V Pacově se například seznámíme s gotickým kostelem sv. Michaela, renesančním zámkem a básníkovým památníkem v parku. Uvidíme zbytky sklárny z 18.století v údolí mezi Pacovem a Bratřicemi, objevíme barokní kapličku v Bratřicích, pod vrcholem Stražiště kapli se studánkou z 18. století, nebo klasicistní altán Hříbek v zámeckém parku v Lukavci s expozicí Antonína Sovy a Lukavecka.

Naučná stezka Stražiště

Délka stezky: tvoří samostatné na sebe nenavazující informační tabule
Časová náročnost: 4 – 8 hod.
Počet zastavení: 3
Náročnost trasy: střední
Zaměření: příroda
Zastavení Rostlinná říše: mapa
Zastavení Lesní hospodářství: mapa
Zastavení Ptačí budky: mapa


Stezka nabízí středně náročnou procházku převážně po lesních cestách. Jejím jediným úskalím je skutečnost, že není opatřena speciálním značením. Proto jsou všechny tři informační tabule pro lepší orientaci vybaveny mapou. Výchozí bod stezky se nachází u silnice za obcí Nové Vyklantice, kde je umístěna první informační tabule. Druhou informační tabuli nalezneme na vrcholu Stražiště, vedle kaple se studánkou z 18. století. Poslední informační tabuli potkáme nedaleko Černého rybníka, směrem k obci Bratřice.

Naučná stezka Mozaika krajiny

Délka stezky: 2,5 km
Časová náročnost: 1 hod.
Počet zastavení: 6
Náročnost trasy: nízká
Zaměření: ekosystémy, fauna, flóra
GPS začátku: mapa


 1. Vesnice v krajině
 2. Ekosystém parku v obci
 3. Polní krajina Pacovské vrchoviny
 4. Lesní ekosystém Pacovské vrchoviny
 5. Management lesa
 6. Rybníky v krajině


Naučná stezka „Mozaika krajiny“ poukazující na malebnou krajinu Pacovské vrchoviny se nachází 8 km severovýchodně od města Pacov. Stezka začíná v centru obce Těchobuz a dovede nás po modré turistické značce až k rybniční soustavě Blatnice. Na tříkilometrové trase je umístěno šest informačních tabulí, které nám přiblíží malebnou krajinu Pacovské pahorkatiny a místní faunu a flóru.

Naučná stezka Po pamětihodnostech Těchobuze

Délka stezky: 3,5 km
Časová náročnost: 2 hod.
Počet zastavení: 10
Náročnost trasy: nízká
Zaměření: historie
GPS začátku: mapa


 1. Zámek
 2. Zvonice
 3. Kostel sv. Marka
 4. Škola
 5. Kaple sv. Jana Nepomuckého
 6. Zámecký park s historií sklářství
 7. Bolzanova studánka
 8. Bývalý mlýn
 9. Budova hostince
 10. Špýchar


Naučnou stezku Po pamětihodnostech Těchobuze tvoří dva okruhy. Ten kratší nás provede po obci a seznámí nás s historickými budovami v obci. Delší okruh, značený dřevěnými ukazateli nás zavede za ves, kde se nachází kamennou zdí obehnaný hřbitov, u jehož vchodu se pod mohutnými lipami choulí kaple sv. Jana Nepomuckého a současně hrobka rodiny Hoffmanů. Odtud za silnicí na Mladou Vožici přejdeme přes pole a lesík k rybníku jménem Loudal. Po jeho hrázi se dostaneme do zámeckého parku, kde stávala skelná huť. Z parku si vyšlápneme k Bolzanově studánce, k níž se váže pověst, která praví, že Bolzano zde našel ztracenou dceru manželů Hoffmanových. Od studánky sejdeme k potoku Trnávka, kde dříve stávaly mlýn a sklářská huť. K poslednímu zajímavému objektu procházky musíme projít na opačný konec obce, kde při silnici na Pacov stojí malý špýchar.