Želivskem

Pacov – (Roučkovice, Samšín) Březina – Hořepník – (Arneštovice) Křelovice – Želiv – vodní nádrž Trnávka – Červená Řečice – Milotičky – Útěchovice – Útěchovičky – Litohošť – Zahrádka u Pošné – Pošná – Pacov.

Vzdálenost cca 50 km, silnice

Vyjedeme z Pacova po málo frekventované silnici č. 129 směrem na Humpolec. Projedem obcí Hořepník, mýjíme obec Arneštovice a poté pokračujeme ke křižovatce, kde odbočíme na Křelovice a dále na Želiv. V Želivě můžeme navštívit premonstrátský klášter a pivovar. Exkurzi je nutné předem rezervovat na tel. číslech 731 598 985, 565 381 259.
Klášter nabízí také ubytování. Další možnost noclehu a občerstvení se naskýtá v hotelu Kocanda.

Kolem tohoto objektu pokračujeme nahoru do levotočivé zatáčky a dále přes přehradu Trnávka s možností koupání. Následuje Červená Řečice, kde přejedeme přes hlavní silnici na vedlejší komunikaci směr Hořepník. V obci Milotičky sídlí ekofarma Křišťan.

Pokračujeme dál rovně do Útěchovic a na křižovatce odbočíme doleva směr Útěchovičky. Projedeme obcí a na další křižovatce odbočíme doprava. Dojedeme do Litohoště, za níž následuje Zahrádka u Pošné. Za touto vesničkou pokračujeme stále rovně do prudkého kopce, kde na nás čeká Pošná a poté Pacov.