Na Polánku

Pacov – Bedřichov – Cetoraz – chatová osada Valcha – Malešín – Oblajovice – přírodní park Polánka – Pohnánec – Pohnání – Blanička – přírodní park Polánka – Domamyšl – Babčice – Vodice – Velká Rovná – Bedřichov – Pacov.

Vzdálenost cca 40 km, silnice, lesní a polní cesty

Pojedeme z Pacova přes Bedřichov do Cetoraze. Po levé straně míjíme místní hřbitov a sjíždíme z kopečka do vsi. Na první křižovatce za kapličkou odbočíme doprava a pokračujeme v mírných zatáčkách po silničce, která nás vede do pravotočivé zatáčky kolem sportovního hřiště směrem k chatové oblasti Valcha.

Zde sjedeme z mírného kopečku k chatám. Silnička nás povede doleva, kde se mění na zpevněnou lesní cestu. Po té pokračujeme dál kolem rybníku Mašát až na konec lesa. Po levé straně můžeme vidět malebnou osadu Blatiny, kde se povch cesty opět mění na asfalt. Odsud pokračujeme do kopce směrem na Malešín. Na konci vsi zahneme mírně doleva na hlavní silnici k Oblajovicím.

V Oblajovicích se na křižovatce dáme doprava směrem na Hartvíkov. Sjedeme k lesu u přírodního parku Polánka, do něhož odbočíme. Lesní cesta je vyasfaltovaná. Projedeme parkem (cca 4 km) do stromové aleje. Vlevo je vidět vrch Homole (666 m), na který vyjdeme a z něhož je překrásný výhled na Mladovožicko. Poté se vrátíme zpět na cestu a pokračujeme nejdřív dál rovně dolů a posléze mírně doleva k hlavní silnici, kde odbočime doprava.

Po této vozovce pokračujeme na Pohnánec, Pohnání, Blaničku a Rodnou, kde na začátku obce odbočíme ze silnice prudce doleva na cestu lemovanou prastarými lipami. Tato cesta již nemá asfaltový povrch a dovede nás zpět do přírodního parku Polánka.

Dál jedeme rovně a na první lesní křižovatce odbočíme doleva. Projedeme Polánkou a pokračujeme dál po polní cestě až do Domamyšle. Zde zahneme doprava a na konci odbočíme kolem kravína směrem na Babčice a Vodici. Následují Babčice, Vodice, Velká Rovná, Bedřichov a Pacov.