Na Blaník

Pacov – Hrádek – Velká Chyška – Útěchovice po Stražištěm – Vyklantice – Lukavec – Bezděčín – Dolní Lhota – Horní Lhota – Načeradec – Velký Blaník – Načeradec – Olešná – Slavětín – Holýšov – Mezilesí – Salačova Lhota – Pacov.

Vzdálenost cca 50 km (silnice, lesní cesty)

Vyjedeme z Pacova po vedlejší silnici přes Hrádek, Velkou Chyšku a Útěchovice pod Stražištěm (zalesněný vrch 744 m) do Vyklantic, kde odbočíme doleva a pokračujeme směr Lukavec. V tomto městysu u hlavního rozcestníku odbočíme vlevo na hlavní silnici. Dojedeme k parku, kde můžeme navšívit památník Antonína Sovy – klasicistní altán Hříbek. Prohlídku je nutno předem domluvit u Mgr. M. Janoušové, tel.: 605 436 304.

Poté se vrátíme zpět na hlavní silnici ke křižovatce, na které odbočíme doleva směr Bezděkov. Touto obcí projedeme a u lesa zahneme vpravo. Následuje Dolní a Horní Lhota. V Horní Lhotě odbočíme doleva na hlavní komunikaci č. 150, po které dojedeme do Načeradce. Zde je na náměstí možnost občerstvení v Hostinci na Rynku. V Načeradci sjedeme po náměstí dolů z kopečka, kde odbočíme vpravo na Vlašim a Louňovice pod Blaníkem a pokračujeme dál po silnici č. 105. Po 1,5 km nás vozovka dovede do lesa pod vrchol Velkého Blaníku, kde sjedeme doleva na lesní cestu vedoucí na rozhlednu Velkého Blaníku – 638 m.

Zpáteční trasa vede přes Načeradec, kde na křižovatce pokračujeme rovně až do Olešné. Z této obce pokračujeme dál přes Slavětín, Holýšov, Mezilesí a Salačovu Lhotu do Pacova.