KNIHOVNA - půjčovní doba do 30.června 2020

Půjčovní doba od 26.května 2020 do 30.června 2020:

Oddělení pro dospělé:
pondělí: 8:00-12:00 13:30-18:00
středa: 8:00-11:30
pátek: 8:00-12:00 13:30-18:00

Oddělení pro děti:
středa: 12:00-17:00

Do odvolání:
Veřejný internet a studovna mimo provoz
Volný výběr částečně omezen
Základní výpůjční služby se poskytují pouze registrovaným čtenářům
Pobyt uživatelů knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu (výpůjčka, vracení)

Prosíme, dodržujte všechna hygienická nařízení.
Všechny knihy i časopisy vracejte na viditelně označeném místě,po vrácení budou 3 dny v karanténě, a to i rezervace.
Dodržujte rozestupy min. 2 metry