Městská knihovna do odvolání UZAVŘENA

Vážení čtenáři, dovolujeme si vás informovat, že v návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. března 2020, č. 199 došlo s účinností od 13. března 2020 od 6.00 hod. k uzavření Městské knihovny Pacov pro veřejnost.
Veškeré výpůjční lhůty, objednávky a rezervace na dokumenty jsou automaticky prodlouženy o 1 měsíc.