Andělské vánoce - výstava knihovna

Do 15. prosince je v knihovně vánoční výstava výrobků klientů DS-DD Pacov.
Od 2. prosince je výstava prodejní, v listopadu jsou možné rezervace výrobků.