Doktorka z domu Trubačů – Životní osudy MUDr. Vlasty Kálalové-Di Lotti – 21. 11. 2019

Dne 26. října letošního roku si široká kulturní veřejnost připomněla 123 let od narození jedné z nejpozoruhodnějších českých žen 20. století. Jmenovala se Vlasta Kálalová a byla provdána Di Lotti. Pocházela z Bernartic, její otec byl učitelem a proslul jako velký propagátor chovu králíků. Však také rodinná vila při silnici od Písku na Tábor nese reliéfy králíků. Na fasádě je ovšem také pamětní deska, která připomíná na neobyčejnou obyvatelku tohoto domu. Vlasta vystudovala medicínu a měla mimořádné nadání pro jazyky. Těch evropských zvládla poměrně hodně a přidala k nim i některé orientální. Důvod byl ten, že se na počátku dvacátých let rozhodla na vlastní pěst odjet do Turecka a nedlouho poté do Iráku, kde v Bagdádu provozovala nejprve soukromou lékařskou praxi a poté založila nemocnici. Tam se také vdala a povila dvě děti. Po několika letech se vrátila zpět do Československa a pobývala s rodinou střídavě v Praze a rodných Bernarticích. Poslední den války, 8. května 1945, ji potkala hrozná tragédie. Při řádění německých vojáků, kterému padla za oběť řada nevinných, přišla o manžela i obě děti a sama byla těžce raněna. Boji za mír věnovala poslední část svého života, který už vůbec nebyl radostný. Zemřela v roce 1971 v písecké nemocnici a spolu se svými nejbližšími odpočívá navždy na bernartickém hřbitově.

O jejím osudu vydala svědectví spisovatelka Ilona Borská v knize „Doktorka z domu Trubačů“, a ta se pro svou oblíbenost dočkala mnoha vydání. Právě na základě této knihy si život MUDr. Vlasty Kálalové Di Lottiové připomeneme v literárním pásmu, které připravili Jiří a Ludmila Práškovi z Písku.

Pořad se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu od 17 hod ve výstavním sálu Městského muzea Antonína Sovy v Pacově. Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

PhDr. Jiří Prášek,
Prácheňské muzeum v Písku

Doktorka z domu trubačů