Čtenářská liga - knihovna

Od ledna 2019 se mohou dětští čtenáři zapojit do celoročné čtenářské soutěže Čtenářská liga.
Úkolem každého účastníka je vybrat si ze seznamu knih, knihu přečíst a odpovědět na otázky. Po správném zodpovězení otázek dostane čtenář svou značku, kterou nalepí na herní plán vyvěšený v oddělení pro děti. Na konci roku se sečtou všechny výsledky a nejlepší čtenáři dostanou pohár Čtenářské ligy.
Do soutěže je možné zapojit se během celého roku.