Jan Autengruber & Hana Autengruberová-Jedličková: Studie – Krajiny – Figury

Ve čtvrtek 26. dubna se uskuteční v Knihkupectví Kavka (Praha 1, Staré Město) vernisáž společné výstavy obrazů a kreseb významného pacovského rodáka akad. malíře Jana Autengrubera (1887–1920) a jeho manželky Hany Autengruberové-Jedličkové (1888–1970).

Výstavu zahájí doc. PhDr. Tomáš Winter, ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Vystavená díla jsou zapůjčena ze soukromých sbírek. Zároveň bude veřejnosti slavnostně představena nová kniha z pera prof. Vojtěcha Lahody, kterou vydalo Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově: publikace nepochybně zaujme řadou nových informací z umělcova života a díla a přináší i reprodukce nově zjištěných či dosud nereprodukovaných Autengruberových obrazů.