Deskové hry - knihovna

Knihovna nabízí k vypůjčení domů některé deskové a další hry z fondu knihovny.
Hry jsou k dispozici v oddělení pro dospělé.

Pravidla půjčování deskových her

Půjčování

Hry si lze vypůjčit v oddělení pro dospělé Městské knihovny Pacov
Půjčit lze 1 hru na 1 měsíc, výpůjčku nelze prodloužit
Deskovou hru si mohou vypůjčit pouze čtenáři starší 18 let s platným čtenářským průkazem a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Pacov a nedochází u nich k hrubému porušování knihovního řádu
Knihovna si vyhrazuje právo vyžádání vratné kauce ve výši ceny hry
Při převzetí je čtenář povinen sám si zkontrolovat kompletnost hry, neudělá-li to, má se za to, že je hra kompletní
Každá hra obsahuje seznam všech komponentů hry

Vracení

Čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu minimálně půl hodiny před koncem výpůjční doby a počkat do ukončení kontroly kompletnosti vrácené hry, kterou provede knihovnice
v případě poškození jakékoliv součásti hry uhradí čtenář sankční poplatek 50 Kč
Při ztrátě jednoho druhu komponentu je čtenář povinen pořídit do 14 dní od ztráty stejnou hru novou nebo uhradit její pořizovací cenu + manipulační poplatek 100 Kč


Seznam her k vypůjčení domů

Karetní:

Černé historky
Bílé historky
Times up! párty hra
Cut the Rope
Summoner Wars – Války Vyvolavačů
Port Royal
Dominion

Kvízy, pexesa, postřehové, logické:

Kvíz o příslovích, rčeních a pořekadlech
AZ kvíz sport a příroda
AZ kvíz historie a zeměpis
AZ kvíz věda a technika
AZ kvíz kultura a umění
Pexetrio Státy a jejich symboly
Pexetrio Znáš naše zámky?
To je otázka!
Kočka Karla
Angry Birds
Králík Kuk
Stáňa & Standa Stavitelé

Stolní:

Patchwork
Muffin
Slovopád!
Carcassonne
Cestujeme po ZOO
Grand Prix
Zlaté Česko
Osadníci z Katanu
Quixo
Amun-Re
Tikal
Queendomino
Zahrada
Tajná výprava čarodějů
Přines si svou knihu