Uzavření knihovny - revize knihovního fondu

Z důvodu prováděné revize knihovního fondu dojde k postupnému uzavření jednotlivých oddělení knihovny takto:

Oddělení pro děti: 26.února-2.března 2018

Oddělení pro dospělé: 5.března-16.března 2018