ALBI tužka a Kouzelné čtení - knihovna

Knihovna nabízí svým čtenářům možnost vyzkoušet si unikátní výukový systém v podobě interaktivní mluvící knihy, která funguje ve spojení s elektronickou Albi tužkou.
K dispozici jsou 2 Albi tužky k vypůjčení domů a 1 Albi tužka pro prohlédnutí v knihovně. Zároveň je k dispozici 12 titulů interaktivních mluvících knih.
Tužky i knihy je možné vypůjčit nebo prohlédnout v oddělení pro dospělé.

Pravidla půjčování a vracení

Půjčování:
*Albi tužku a IMK si lze vypůjčit v oddělení pro dospělé
*půjčit lze 1 Albi tužku, 1 IMK
*Albi tužku a IMK si mohou vypůjčit pouze čtenáři starší 18 let s platným čtenářským průkazem a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Pacov a oznámenou platnou e-mailovou adresou
*při převzetí je čtenář povinen sám si zkontrolovat kompletnost sady, neudělá-li to, má se za to, že je sada kompletní
*každá sada obsahuje seznam balení
*v případě pozdního vracení Albi tužky a IMK platí čtenář sankce podle platného Knihovního řádu
*Albi tužka má nahrané aktuální soubory na SD kartě, čtenář nesmí SD kartu vyndávat, smazat nebo přehrávat uložené soubory, používat jako MP přehrávač nebo USB paměť, při poškození SD karty je čtenář povinen koupit SD kartu novou stejné kapacity

Vracení:
*čtenář je povinen vrátit Albi tužku a IMK ve stanoveném termínu minimálně půl hodiny před koncem výpůjční doby a počkat do ukončení kontroly kompletnosti vrácené sady, kterou provede knihovnice
*Při poškození nebo ztrátě Albi tužky nebo IMK je čtenář povinen koupit novou Albi tužku nebo IMK, ve výjimečných případech uradit pořizovací cenu + manipulační poplatek 100 Kč