Vánoční dílna paní Kručanicové - 7.12.2017 - knihovna

Ve čtvrtek 7.12.2017 v 16:30 proběhne již tradiční vánoční dílna. Paní Kručanicová si tentokrát připravila výrobu mýdel, stromky z polystyrenových kuželů, podložky pod hrnečky a možná ještě něco navíc.

Vzhledem k omezenému počtu míst doporučujeme přihlásit se a to buď osobně v knihovně, na e-mailové adrese knihovna@mestopacov.cz nebo telefonních číslech:
565455101, 565455102, 725372942

Dílna je zdrama, účastníci si platí pouze použitý materiál.