Mladá krev v muzeu (Výstava Fantazii jsme meze nekladly 13.5.–18.6.2017)

Mladá krev v muzeu (Výstava Fantazii jsme meze nekladly 13. 5. – 18. 6. 2017)Fantazii jsme meze nekladly, tak zní název připravované výstavy Lucie Daňkové a Lenky Horké v Městském muzeu Antonína Sovy v Pacově.

Obě dívky jsou rodačky z Pacova (nebo jeho místní časti), znají se od dětství, chodily spolu na základní školu a společně také prošly výtvarným oborem naší základní umělecké školy. Název výstavy odkazuje k mottu paní učitelky Lenky Janouškové, kterým je při práci v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ povzbuzovala. Já jsem se s nimi setkávala od roku 2011 v ZUŠ, proto vám stručně představím, kdo jsou a na co se můžete na výstavě těšit.

Lucka Daňková

(*6. 12. 1997, Velká Rovná)
Studuje posledním rokem Střední uměleckou školu Václava Hollara v Praze, obor Propagační výtvarnictví. Po maturitě má v plánu pokračovat ve studiu na VOŠ Hellichova v Praze, obor Grafika, kam si podala přihlášku. Výtvarné tvorbě se Lucka věnuje aktivně i ve volném čase, v létě 2016 absolvovala spolu s Lenkou grafický kurz pořádaný Západočeskou univerzitou v Plzni.

Bude vystavovat převážně školní práce: kresby (akty, krajiny, studie, zátiší), malby (zátiší, krajiny, fantazie), počítačovou grafiku i klasickou grafiku (linoryt, akvatinta, litografie). Sama říká, že její zájem je velmi všestranný, nehodlá se tedy zatím omezovat pouze na jednu výtvarnou techniku.

Lenka Horká

(*1. 9. 1997, Pacov)
Je v maturitním ročníku Gymnázia Pacov, kde nejen studuje, ale sama také vede grafický kroužek. Na začátku roku 2017 byla přijata ke studiu na Západočeké univerzitě v Plzni, Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, obor Vizuální komunikace.

Na výstavě uvidíte domácí i školní tvorbu, vzniklou v posledních šesti měsících: počítačovou grafiku, kresby, malby. Výstava bude zároveň obsahovat absolventskou práci, kterou Lenka ukončí studium II. stupně v ZUŠ Pacov. Ve volném čase Lenka také maluje na textil a zabývá se i sítotiskem.


Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 13. května 2017 v 15 hodin v Městském muzeu Antonína Sovy v Pacově, úvodní slovo pronese Mgr. Lenka Janoušková, vystoupí Kateřina Houdková a Pavla Glacová. Věřím, že si tuto příležitost, poznat mladé pacovské talenty, nenecháte ujít, jistě o nich ještě časem uslyšíme (nebo spíš uvidíme).

Výstava potrvá do 18. června 2017.

Mgr. Hana Vlčková

Mladá krev v muzeu (Výstava Fantazii jsme meze nekladly 13. 5. – 18. 6. 2017)