Výstava akademického malíře Jana Autengrubera

Výstava akademického malíře Jana Autengrubera V letních měsících se v Městském muzeu Antonína Sovy koná výstava akademického malíře Jana Autengrubera (1887–1920). Výstava nazvaná Itálie. Kresby a skici z cesty 1914 se zaměřuje na zajímavé tvůrčí i životní období našeho slavného rodáka, jež začalo udělením stipendia Klaarovy nadace v roce 1913 a odjezdem do Itálie na konci téhož roku.Autengruberův pobyt v Itálii byl naplněn poznáváním této pro umělce přitažlivé země, stejně jako pilnou prací malířskou. V roce 1915 si pronajal atelier v Římě, aniž tušil, že zanedlouho – v květnu po vstupu Itálie do války – bude muset vše urychleně opustit a prchnout do Švýcarska.

Autory konceptu výstavy jsou akad. malíř Jan Jedlička a prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i. Prof. Lahoda také napsal text ke graficky zdařilému doprovodnému skládanému letáku s reprodukcemi některých prezentovaných děl, ve kterém zhodnotil Autengruberovu „italskou“ tvorbu. Návštěvníci a zájemci se po zhlédnutí obrazů impresionisticky náladových barevných krajin a převažujících kreseb provedených měkkou tužkou, které znázorňují motivy inspirované architekturou a stromy, jistě ztotožní s úsudkem prof. Vojtěcha Lahody: „Pod jižním sluncem Jan dozrál v bytostného malíře a projevil se také jako výtečný kreslíř.“

Další z řady výstav Jana Autengrubera by se nemohla uskutečnit bez dlouholetého soustavného úsilí pana Jana Jedličky. V průběhu příprav nás bohužel zastihla smutná zpráva o úmrtí výtvarnice paní Jany Autengruberové (1920–2016), umělcovy dcery. Její popel bude uložen do rodinného hrobu v Pacově.


Bc. Vlastimil Simota
Výstava akademického malíře Jana Autengrubera