Ferdinand Pakosta. 100. výročí úmrtí zakladatele muzea v Pacově

Prof. Ferdinand PakostaDne 31. října uplynulo jedno století od chvíle, kdy ve vojenské nemocnici v Przemyślu (tehdy Halič, dnes Podkarpatské vojvodství, Polsko) zemřel na následky těžkého zranění utrpěného na východní frontě první světové války středoškolský profesor zeměpisu a dějepisu, pacovský rodák Ferdinand Pakosta (21. 9. 1884–31. 10. 1914).

Prof. Pakosta vynikl jako nadšený a obětavý pokrokový jihočeský pracovník, stoupenec myšlenek T. G. Masaryka, redaktor a dopisovatel několika časopisů a listů (revue Jihočeský kraj, Časopis Společnosti přátel starožitností českých ad.). Zvláštní zásluhy si vydobyl jako zakladatel a první správce Městského muzea v Pacově (1908), od roku 1911 zastával též funkci správce muzea v Berouně, kde vyučoval na reálném gymnáziu. Napsal několik menších historických prací a článků, stěžejní dílo – dějiny Pacova – bohužel již nedokončil. V roce 1925 byly jeho ostatky převezeny do rodného města. Prof. Ferdinanda Pakostu si připomínáme jako nejvýznamnější osobnost pacovského muzea. Čest jeho památce!Bc. Vlastimil SimotaFerdinand Pakosta